builderall

Όροι Χρήσης και Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΩΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ. ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΝΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΕ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ.
 
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα  www.mytax365.gr της ατομικής εταιρείας "Φίλιππος Ν. Σάννος". Η εταιρεία εδρεύει στη Καλλιθέα Αττικής, Δημοσθένους αριθμ. 214, Τ.Κ. 17673, θα αναφέρεται δε εφεξής, χάριν συντομίας, ως «Εταιρεία». Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι η Εταιρεία, στην οποία θα πρέπει να απευθύνεστε για κάθε ζήτημα σχετικό με τα προσωπικά σας δεδομένα.
 
Αποδοχή όρων
Οι όροι που ακολουθούν αφορούν την πολιτική προστασίας απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η Εταιρεία σχετικά με τις παρεχόμενες συνδρομητικές, και όχι μόνο, υπηρεσίες και προϊόντα αυτής. Οι όροι που ακολουθούν είναι υποχρεωτικοί για όλους τους χρήστες/συνδρομητές των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων της Εταιρείας αλλά και για όλους τους επισκέπτες του ανωτέρω διαδικτυακού χώρου, οι οποίοι θα αναφέρονται εφεξής, χάριν συντομίας, αμφότεροι ως «Πελάτες», ανεξαρτήτως του αν θα προβούν σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων της Εταιρείας. Αν δεν γίνει αποδοχή των όρων χρήσης που ακολουθούν, δεν μπορούν να προσφερθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και προϊόντα της Εταιρείας.

Όριο ηλικίας
Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας απευθύνονται σε άτομα άνω των 16 ετών. Αν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να κάνετε χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της Εταιρείας, μόνο με την προηγούμενη ρητή, ειδική και γραπτή συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα σας. Η Εταιρεία μεριμνά για τον έλεγχο της ηλικίας του ανηλίκου, πλην όμως δεν είναι σε θέση να ελέγξει την τυχόν ψευδή δήλωση του Πελάτη σχετικά με την ηλικία του και για τον λόγο αυτόν ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς δήλωσής του.
 
Παρεχόμενη υπηρεσία
H ιστοσελίδα mytax365.gr (στο εξής ο «ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Εταιρεία, με σκοπό την παροχή λογιστικών υπηρεσιών στους εγγεγραμμένους χρήστες του δικτυακού τόπου, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (Β΄κατηγορίας), σύμφωνα με την ελληνική κείμενη νομοθεσία (εφεξής ο/οι «Συνδρομητής/ές»), έναντι μηνιαίου τιμήματος / συνδρομής.
Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών. Η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ιστοσελίδα αφορά τον ίδιο τον συνδρομητή και όχι τρίτους (με εξαίρεση τους χρήστες που ο ίδιος ορίζει).Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου των παρεχόμενων στην παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσιών.
Η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή από άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου της.
 
Ο χρήστης / συνδρομητής της υπηρεσίας δηλώνει υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που καταχωρεί κατά την εγγραφή του (ή τροποποιεί στο μέλλον), καθώς και στην ειδική φόρμα που βρίσκεται στο μέρος των μελών και εν γένει κατά τη χρήση της ιστοσελίδας είναι αληθή και ορθά.
 
Ο χρήστης / συνδρομητής οφείλει να ανεβάζει τα παραστατικά της επιχείρησης του το αργότερο μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα.
 
Η υπηρεσία παρέχετε εφόσον διατηρείται ενεργή η συνδρομή. Αυτό για να συμβαίνει θα πρέπει η εξόφληση των συνδρομητικών υπηρεσιών να γίνεται εως την 15η μέρα του επόμενου μήνα, από τον μήνα που παρέχονται οι υπηρεσίες. Κατά την περίπτωση μη ολοκλήρωσης της εξοφλήσεως μέχρι και την 25η ημέρα του προαναφερθέντος, θα υπάρχει διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τονίζετε δε ότι ο χρήστης / φορολογούμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε φορολογικό ή άλλο πρόστιμο προκύψει από την καθυστέρηση της πληρωμής.
 
Ο Συνδρομητής μπορεί να διακόψει τη συνδρομή του άμεσα και αζημίως οποτεδήποτε το επιθυμεί. Τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει είναι διαθέσιμα για download πριν τη διακοπή της συνδρομής του. Μετά τη διακοπή της συνδρομής τα δεδομένα διαγράφονται. Χρήματα που έχουν καταβληθει για τον τρέχοντα μήνα την ημέρα της διακοπής δεν επιστρέφονται.
Σε περίπτωση που το τίμημα της μηνιαίας συνδρομής δεν καταβληθεί, η συνδρομή διακόπτεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και αφού ο Συνδρομητής ειδοποιηθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
Ο Συνδρομητής αποδέχεται ότι η υπηρεσία «MyTax365 Ηλεκτρονικός Λογιστής» παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς εγγύηση καταλληλότητας για κάθε σκοπό, αδιάλειπτης διαθεσιμότητας, απουσίας λαθών. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Συνδρομητή να ελέγξει και να διασφαλίσει ότι το mytax365 καλύπτει τις ανάγκες του.
 
Η δωρεάν εγγραφή στην υπηρεσία Epsilon Cloud, για την δυνατότητα να μοιραστεί τα δεομένων που έχει η εταιρεία (Φίλιππος Σάννος) στο λογισμικό της λογιστικής διαχείρισης για τον πελάτη / συνδρομητή, απραγματοποίητε από τον πελάτη σε ειδική φόρμα και έχει δικούς τις όρους χρήσης.
Σημειώνετέ ότι η υπηρεσία Cloud Ενημέρωσης “epsilon cloud” παρέχετε από την εταιρεία Epsilon Net Α.Ε αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ως άνω εταιρείας, και δεν έχει καμία σχέση με την εταιρεία «Φίλιππος Σάννος».
 
Ο Συνδρομητής κατανοεί και αποδέχεται ότι η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια καλής λειτουργίας με βάση τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, ωστόσο δεν παρέχεται εγγύηση για 100% διαθεσιμότητα (uptime) των server και των εφαρμογών ούτε και απόλυτη προστασία από κακόβουλη επέμβαση. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες του δικτυακού τόπου και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία του δικτυακού τόπου.
 
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη δυνατότητα χρήσης του «MyTax365 Ηλεκτρονικός Λογιστής» από το Συνδρομητή σε περίπτωση που έχει ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.
 
Τα πρωτότυπα στοιχεία παραμένουν στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή / φορολογούμενου η εφόσον επιλέξει την αποστολή τους σε φυσική μορφή στο γραφείο μας θα πρέπει να μεριμνήσει για την παραλαβή τους.
 
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τα προσωπικά δεδομένα
Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει. Από τις 25 Μαΐου 2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation “GDPR”), (EE) 2016/679, ο οποίος καταργεί τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι και στη χώρα μας, καταργείται ο προϊσχύσας νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο Ν. 2472/1997, και ισχύουν οι διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού. Η Εταιρεία έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία συμμόρφωσης προς το υπό διαμόρφωση νέο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που επιβάλλει ο ανωτέρω Κανονισμός για την καλύτερη δυνατή διαφύλαξη των συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
 
Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε
Α) Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας:
Δε συλλέγουμε Δεδομένα σας, παρά μόνο όσα συλλέγονται από τα cookies που έχετε επιτρέψει δια της συγκατάθεσης σας να χρησιμοποιηθούν, τα οποία αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω στην παρούσα.
Β) Κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών Φορμών Επικοινωνίας:
Συλλέγουμε διάφορες πληροφορίες, όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Γ) Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας αποστολής ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και εφόσον επιθυμεί ο χρήστης, το όνομα και το επώνυμό του.
Δ) Κατά ενημέρωσή σας για υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης:
Εάν συγκατατεθείτε για την ενημέρωσή σας για υπηρεσίες της Εταιρείας δύναται να επεξεργαστούμε το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνο και το e-mail σας, τα οποία μας έχετε χορηγήσει μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, LinkedIn).
 
Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα;
Αρχικά, όταν υποβάλλετε τα στοιχεία σας σε μία φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες μας μέσω του ιστοτόπου μας, εμείς λαμβάνουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτά.
Το μήνυμα αυτό αποστέλλεται μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι διακομιστές SMTP προστατεύονται από TLS ή SSL πιστοποιητικό, γεγονός που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται, προτού αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Κατόπιν, το περιεχόμενο αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς υπολογιστές και τις τοπικές συσκευές.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του ιστοτόπου μας. Αυτή η ενέργεια συμβάλλει στη διεκπεραίωση ορισμένων διαδικασιών μας – για παράδειγμα, στη διατήρηση των πληροφοριών σας, σε περίπτωση που καταστεί αδύνατη η λήψη του email μέσω του διακομιστή SMTP.
Ακόμη, όταν επιλέγετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο μας στο inbox του email σας, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου αποθηκεύεται στον ιστότοπο μας, παραλαμβάνεται μέσω email και προωθείται στο OGI Marketing System ή στο MailingBoss, τα οποία παρέχουν στην εταιρεία μας υπηρεσίες email marketing.
Η διεύθυνση του email καθώς και τα λοιπά κατά περίπτωση στοιχεία επικοινωνίας σας παραμένουν στη βάση δεδομένων των OGI Marketing System -  MailingBoss για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες τους ή έως ότου ζητήσετε ρητά την κατάργησή σας από τη λίστα μας. Σας ενημερώνουμε ότι όσο η διεύθυνση email σας παραμένει στη βάση δεδομένων των OGI Marketing System - MailingBoss, πρόκειται να λαμβάνετε από εμάς περιοδικά ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να λάβετε τη συναίνεση των γονιών σας, προτού εγγραφείτε στο Newsletter μας.
Θεωρούμε ότι το OGI Marketing System αποτελεί έναν τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.
Θεωρούμε ότι το MailingBoss αποτελεί έναν τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων.

Third Party Εργαλεία
Η παρούσα ιστοσελίδα συνεργάζεται με ορισμένους τρίτους φορείς, οι οποίοι παρέχουν για λογαριασμό μας τα απαραίτητα εργαλεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε. Αυτά τα τρίτα μέρη είναι προσεκτικά επιλεγμένα και συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία.
Google Analytics
Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την παρακολούθηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με την ιστοσελίδα μας. Αξιοποιούμε τα δεδομένα που μας παρέχει, προκειμένου να προσδιορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, να κατανοήσουμε σε βάθος τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εντοπίζουν την ιστοσελίδα μας και περιηγούνται σε αυτήν, καθώς και να εξετάσουμε τη διαδρομή της πλοήγησής τους μέσα σε αυτή.
Το Google Analytics καταγράφει δεδομένα όπως τη γεωγραφική σας θέση, τη συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης σας στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα. Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν θεωρείται προσωπικό δεδομένο.
Επιπλέον, το Google Analytics καταγράφει τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίησή σας. Εντούτοις, εμείς δεν διαθέτουμε πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία.
Google (Πολιτική Απορρήτου)
Facebook Pixel Code
Χρησιμοποιούμε το Facebook Pixel Code με σκοπό την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου κατά την πλοήγηση των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας στο facebook. Παράδειγμα: Εάν περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας, ενδέχεται αργότερα να δείτε στο facebook μία διαφήμιση άρθρου της εταιρείας μας.
Facebook Pixel Code (Πολιτική Απορρήτου)
Με ποιον τρόπο έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
Σε περίπτωση που επιθυμείτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να μας στείλετε το σχετικό αίτημά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@tax365.gr. Επικοινωνώντας με την Εταιρεία μας, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση, συμπλήρωση ή επικαιροποίηση των προσωπικών σας στοιχείων, ώστε να είναι πάντα επικαιροποιημένα, ορθά και ακριβή.
 
Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη διατηρούνται για περίοδο είκοσι ετών από τη λήξη της παρεχόμενης υπηρεσίας, καθώς αυτό επιβάλλει το έννομο συμφέρον της Εταιρείας, για την περίπτωση τυχόν αστικών ή άλλων διεκδικήσεων κατά της Εταιρείας και την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων αυτής.
Τα φορολογικά στοιχεία του Πελάτη διατηρούνται για όσο διάστημα επιβάλλει η φορολογική νομοθεσία και σε κάθε περίπτωση για το ανώτερο χρονικό διάστημα των είκοσι ετών από την έκδοση του εκάστοτε παραστατικού, καθώς μπορούν να αναζητηθούν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο από την αρμόδια οικονομική αρχή, όσο και από τον Πελάτη.
Μετά το ανωτέρω χρονικό διάστημα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών διαγράφονται πλήρως.
Τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία ενδεχομένως περιλαμβάνονται στα προς μετάφραση κείμενα, αμέσως μετά τη λήξη της παρεχόμενης υπηρεσίας ανωνυμοποιούνται, τα δε κείμενα διατηρούνται χωρίς κανένα προσωπικό δεδομένο, καθώς αυτό επιβάλλεται από το έννομο συμφέρον της Εταιρείας.
 
Ποια είναι τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν εν σχέσει προς τα προσωπικά τους δεδομένα τα εξής δικαιώματα:
– Ενημέρωσης
– Πληροφόρησης
– Πρόσβασης
– Διόρθωσης
– Διαγραφής (και δικαίωμα στη «λήθη»)
– Περιορισμού της επεξεργασίας
– Φορητότητας των δεδομένων
– Εναντίωσης
– Μη αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων (κατάρτιση προφίλ)
Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, πληροφόρησης, φορητότητας, εναντίωσης, διαγραφής ή να διατυπώσετε το παράπονο ή την καταγγελία σας) αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, στη διεύθυνση info@tax365.gr. Θα φροντίσουμε για την ταχύτερη δυνατή ανταπόκριση στο αίτημά σας.
 
Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Εφόσον έχει προκύψει κάποιο ζήτημα που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην Εταιρεία ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας, μπορείτε στη συνέχεια να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της στη διεύθυνση www.dpa.gr, όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες.
 
Ποια cookies συλλέγουμε και για ποιον σκοπό το καθένα
Τι είναι τα cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, τα οποία μία ιστοσελίδα ζητά από τον φυλλομετρητή σας (browser) να αποθηκεύσει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ). Τα cookies με την αποθήκευσή τους στη συσκευή σας, επιτρέπουν στην εκάστοτε ιστοσελίδα να «θυμάται» τις ενέργειές σας (π.χ. όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κ.λπ.), καθώς και τις προτιμήσεις σας. Κάθε cookie επιτελεί διαφορετική λειτουργία, καθώς άλλα cookies είναι απαραίτητα ακόμα και για τη λειτουργία μιας ιστοσελίδας, ενώ άλλα, π.χ. ads cookies, χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς.
Συγκεκριμένα, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί βασικά cookies όπως το login session cookie (cookie περιόδου σύνδεσης ή αλλιώς transient cookie), το οποίο αποθηκεύεται σε προσωρινή μνήμη ενόσω ο Χρήστης περιηγείται την ιστοσελίδα της Εταιρείας μας και ακολούθως διαγράφεται αμέσως μόλις ο Χρήστης κλείσει τον φυλλομετρητή του (browser). Τα cookies περιόδου σύνδεσης (session cookies) δεν συλλέγουν πληροφορίες από τον υπολογιστή του Χρήστη.
Επίσης, η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies τρίτων (third party cookies), όπως είναι τα cookies των υπηρεσιών Google Analytics, Google Tag Manager και Google AdWords, πάντοτε με τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες για τα παραπάνω cookies μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/types.
Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται και ποιά Δικαστήρια είναι αρμόδια
Εάν προκύψει κάποια διαφορά σχετική με την παρούσα πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό, ενώ αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ο Χρήστης ότι είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.